Websitebeheer in een handomdraai

Kubus 100 • 3364 DG Sliedrecht • Postbus 132 • 3360 AC Sliedrecht
Telefoon +31 (0)184 - 41 22 80 • Telefax +31 (0)184 - 42 09 06

Waterbouw

Waterbouw
Nederlanders hebben van oudsher gevochten tegen de zee en zijn de beste waterbouwers ter wereld. Onze kustgebieden worden altijd bedreigd door de stijgende zeespiegel en mens en natuur moeten daardoor worden beschermd.
Aannemersbedrijf J. de Jager Sliedrecht B.V. biedt waterbouwkundige oplossingen. Om het land te beschermen met respect voor de natuur. Onze kennis en ervaring op het gebied van de waterbouw zetten wij in bij de aanleg van riolen, sloten en vijvers, vaarten, afwateringen, beschoeing, damwanden.
 
Ons bedrijf is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. Dit zien wij als de norm, want u wil toch alleen een bedrijf in de arm nemen waarbij gewaarborgd is dat er professioneel gewerkt wordt en kwaliteit wordt afgeleverd! Door deze certificeringen werken wij veel voor overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. 


 

 

Direct contact opnemen
© 2014